Isikuandmete töötlemine

Lehekülje www.lounaretked.eu isikuandmete vastutav töötleja on Mats Hansen FIE, registrikood 12513070, Öpiku Meeri küla, Nõo vald 61615, Tartu maakond. Telefon 5645 6447 e-post: lounaretked@gmail.com

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Isikuandmeid – Nimi, telefoninumber ja e-post kogutakse ja töödeldakse selleks, et tagada kaupade ja teenuste ostmisega seonduvate küsimuste lahendamine.


pangakonto number – kogutakse selleks, et vajadusel kliendile makse tagastada.


Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid kogutakse ja töödeldakse veebipoe teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendi eelistuste analüüsimiseks.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Analüütika

Lõunaretked.eu kasutab oma lehel Google analytics ja Facebook pixel analüütikat oma toodete ja teenuste reklaamimise eesmärgil. Teie kohta kogutakse infot, mida Te olete nõus mainitud ettevõtetega jagama, nt nimi, vanus, sugu, keel, asukoht jne. Täpsem info on leitav https://policies.google.com/privacy#intro ja https://www.facebook.com/policy.php

Kellega me andmeid jagame

AS Maksekeskus – Maksete teostamiseks vajalike isikuandmete volitatud töötleja.

Kui kaua me andmeid säilitame

Andmeid mida Lõunaretked kogub matkadele registreerimise vormi kaudu säilitatakse ettevõttes 1 aasta. Välja arvatud siis, kui olete avaldanud soovi saada meie matkade kohta eelinfot e-postile.

Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse 7 aastat.

Millised on õigused enda andmetele

Teil on igal ajal õigus meilt välja nõuda enda kohta kogutud isikuandmed (Nimi, Telefon, E-post). Samuti on Teil alati õigus nõuda enda kohta kogutud andmete kustutamist. Meil pole võimalik kustutada Google analytics ja Facebook poolt kogutud andmeid.

Kuhu me andmeid saadame

Lõunaretked ei jaga Teie kohta kogutud tundlikke isikuandmeid kolmandate osapooltega v.a. Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud juhtudel.
Me ei vastuta oma partnerite (Google ja Facebook) poolt kogutud info jagamise eest.

Täiendav info

Kuidas me kaitseme teie andmeid

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.